Địa chỉ: Xã Long Hà,Huyện Phú Riềng,Bình Phước
Điện thoại: 0975306636
 10/08/17  Hoạt động & Sự kiện  234
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi dã ngoaị, các  môn học thể chất ngoài trời nhằm  tạo cơ hội cho trẻ trải nghiệm, khám phá và học hỏi một cách có hiệu quả nhất