Địa chỉ: Xã Long Hà,Huyện Phú Riềng,Bình Phước
Điện thoại: 0975306636

Bé tham quan Bảo tàng Thiên nhiên - Cơ sở Trung Yên - 6/2017