Địa chỉ: Xã Long Hà,Huyện Phú Riềng,Bình Phước
Điện thoại: 0975306636
Liên hệ trực tiếp:

Trường mẫu giáo Vành Khuyên

Xã Long Hà,Huyện Phú Riềng,Bình Phước
0975306636
vanhkhuyen87@gmail.com