Địa chỉ: Xã Long Hà,Huyện Phú Riềng,Bình Phước
Điện thoại: 0975306636
 • Hoàng Thị Mận
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0975306636
  • Email:
   manhoang80@gmail.com
 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn