Địa chỉ: Xã Long Hà,Huyện Phú Riềng,Bình Phước
Điện thoại: 0975306636