Địa chỉ: Xã Long Hà,Huyện Phú Riềng,Bình Phước
Điện thoại: 0975306636

Đánh giá kết quả tháng 8 triển khai kế hoạch tháng 9

Ngày ban hành:
26/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2017 -2018 của Phòng Giáo dục-Đào tạo Quận Huyện. Ban Lãnh đạo trường Mầm non Hồng Nhung thông báo kế hoạch tuyển sinh  của nhà trường ở các độ tuổi như sau:

Ngày ban hành:
29/08/2017
Ngày hiệu lực:
29/08/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực